Giới thiệu Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Giới thiệu Hiệp hội Mắc ca Việt Nam

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam( Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngành Mắc ca theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội.

Một số hoạt động chủ yếu của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam:
– Tập hợp các doanh nghiệp và hợp tác với các tổ chức liên quan nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển các lĩnh vực trong ngành Mắc ca, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên, đại diện cho Hội viên trong quan hệ quốc gia và quốc tế.
– Hỗ trợ Hội viên trong các hoạt động xúc tiến thương mại và giao thương, kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh, tham dự và tổ chức hội nghị, hội chợ, triển lãm, tham quan học tập, đề xuất giải pháp quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu ngành, nghiên cứu phát triển thị trường, đào tạo.
– Cầu nối giữa doanh nghiệp, Hội viên và các tổ chức quản lý hoặc hỗ trợ ngành mắc ca để đề xuất chiến lược phát triển ngành mắc ca, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phổ biến thông tin.
– Thẩm định về giống, xây dựng cơ sở dữ liệu cây Mắc ca để phục vụ cho Quy định sản phẩm, lập kế hoạch truyền thông, kết hợp với Đào tạo Đầu bờ phát triển ngành mắc ca tại Tây Nguyên và Tây Bắc

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin từ công ty