Giới thiệu về công ty

Những thông tin về Công ty

+ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Công ty CP macadamia tỉnh Điện Biên được thành lập từ tháng 11/2011, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vự nông nghiệp công nghệ cao tại Điện Biên. Tháng 5/2012, Công ty CP macadamia tỉnh Điện Biên được tỉnh Điện Biên cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án trồng dừng kinh tế kết hợp trồng cây mắc ca tại huyện Tuần Giáo. Để theo kịp với xu hướng của thế giới, tháng 5/2015, Công ty Macadamia đã có tái cấu trúc một cách triệt để và quyết tâm là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao số 1 tại Tây Bắc trước năm 2020.
Công ty CP macadamia tỉnh Điện Biên cùng với sự hỗ trợ của cố Phó Thủ Tướng Nguyễn Công Tạn, Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, Giáo sư Hoàng Hòe…Công ty đã thiết lập được vườn ươm giống tại huyện Tuần Giáo với hơn 10 loại giống tiến bộ kỹ thuật, trồng khảo nghiệm thành công cây mắc ca tại Điện Biên và hiện tại đã trồng được 1.400 ha tại xã Quài Nưa, Quài Cang, huyện Tuần Giáo.


Bên cạnh đó công ty CP macadamia tỉnh Điện Biên đã kết hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, cũng như các sở ban ngành tại Điện Biên và ký kết chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước như: Công ty Vinamacca, Công ty Macadamia Quốc tế…để phát triển ngành hàng mắc ca từ khâu nghiên cứu giống, hoàn thiện quy trình ươm, trồng, chăm sóc, quản lý dịch bệnh, thu hoạch, chế biến đến phát triển thi trường.
công ty CP macadamia tỉnh Điện Biên ra đời với sứ mệnh tạo dựng cùng với bà con Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung xây dựng một cuộc sống chất lượng hơn, bền vững hơn. công ty CP macadamia tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ các hộ gia đình tham gia dự án ngay từ khi trồng cho tới khi có thu hoạch hạt mắc ca.

Đăng ký nhận bản tin từ công ty