Thị trường mắc ca năm 2014

Thị trường mắc ca năm 2014

Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 78 triệu người sử dụng nhân mắc ca hàng ngày. Tổng sản lượng nhân mắc ca hàng năm đạt khoảng 40.000 tấn (tương đương 120.000 tấn hạt). Thị trường mắc ca cũng như các loại quả hạt khác (điều, óc chó, dẻ, hạnh nhân,…) đang mở rộng nhanh chóng. Các thị trường tiêu thụ mắc ca truyền thống là các nước phát triển gồm Mỹ, Đức, Úc, Nhật Bản, Đài Loan… Các thị trường mới nổi là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước khu vực Trung Đông. Tốc độ tăng trưởng thị trường mắc ca đạt khoảng 12%/năm. Riêng tại Trung Quốc, mức tăng lên tới 50%/năm. Hiện nay, mắc ca chỉ chiếm 1% trong tổng sản lượng 10 loại quả hạt khô cao cấp. Trong vòng 10 năm tới, tỷ lệ này có thể lên tới 5% đến 10% (tức là khoảng 400.000 tấn/năm).
Tại Việt Nam, hiện nay hạt mắc ca bước đầu được người tiêu dùng đón nhận và ưa thích.
Cần nhấn mạnh một điểm là sự tăng trưởng của thị trường mắc ca do nhiều nhân tố, trong đó, việc tăng trưởng nguồn cầu phụ thuộc nhiều vào công tác tiếp thị, quảng bá các sản phẩm mắc ca.

Bình luận

Đăng ký nhận bản tin từ công ty